Privacyverklaring

Universal Tales Workgroup, gevestigd aan Zwanenveld 38-26, 6538 XS Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer Cornelis Huijskens is de functionaris gegevensbescherming van Universal Tales Workgroup. Hij is te bereiken via office@universal-tales.org.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
= Voor- en achternaam.
= E-mailadres.
= Persoonsgegevens die u actief verstrekt in (mail)correspondentie, telefoonverkeer of persoonlijke kontakten met een van onze medewerkers.
= Gegevens over het gebruik van onze website https://www.universal-tales.org/nl.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
=Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de bovenstaande functionaris gegevensbescherming.

Het doel waarvoor en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken:
= Verzenden van onze nieuwsbrief ter verstrekking van actuele informatie inzake onze activiteiten.
= De mogelijkheid te bieden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
= Analyse van het gebruiksgedrag van de website middels Google Analytics om daarmee de website te verbeteren en om zo onze doelgroepen beter te kunnen bereiken.
= Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Universal Tales Workgroup in betrokken is.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
= Universal Tales Workgroup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
= Voor- en achternaam zolang de activiteiten onzerzijds voortduren.
= E-mailadres zolang de activiteiten onzerzijds voortduren.
= Persoonsgegevens die u actief verstrekt gedurende 10 jaar en bij een juridisch belang onzerzijds zolang er wettelijke noodzaak is onze belangen juridisch te beschermen.
= Gegevens over het gebruik van de website https://www.universal-tales.org/nl gedurende 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
= Universal Tales Workgroup verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
= In alle andere gevallen verstrekken wij geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid:
= Dat betekent dat u in uw eigen belang bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
= U kunt een verzoek tot gegevensoverdracht richten aan bovengenoemde functionaris gegevensbescherming.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
= U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universal Tales Workgroup.
= U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw gegevens richten aan bovengenoemde functionaris gegevensbescherming.

Beveiliging van de persoonsgegevens:
= Universal Tales Workgroup neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
= Wij maken alleen gebruik van een intern offline backup-systeem en wij maken geen gebruik van externe online cloudopslag bij derden.
= Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bovengenoemde functionaris gegevens bescherming.

Laatste update van deze verklaring was 10-05-2022