carolina wajon garden of universal tales

Welkom

Schilderen is een levensnoodzaak voor mij. De laatste 15 jaar houd ik mij bezig met het creëren van mijn droom. Ik ben geïnteresseerd in de schoonheid van transculturele levensthema's, zoals geboorte, opgroeien, partnerkeuze, emoties, wereldbeelden en ouder worden. Het project groeit nog steeds. Ik krijg inspiratie in overvloed. Ik wens u een aangenaam bezoek aan mijn website.